Bygga en stege!

Jag tänkte se om jag bemästrar det där med lödning. Eftersom det inte finns eftermarknadsstegar till min F-105G så får jag prova tillverka 2 själv.Det man behöver är lödpasta och koppartråd.

F-105 på Upploppet!

Nu så..Nu så börjar det te sig! Inte mycket kvar. Lite småpill och sen den sista vädringen. Ännu ett långbygge snart till ända!
Byggets bakslag! Jag tappade tanken i backen så den sprack! Jaha bara slipa om och spackla!