Jao! Då fortsätter vi bygga. JAg har gjort klar huvudställen och har börjat sammaställa hela flygkroppen. Aires hjulhus är ingifta i systemet nu.