Lighting madness

Fortsätter med mitt Lightningbygge nästan direkt efter C-4. 120 mils resa.
BAC Lightning 1/32,EE Lightning 1/32