VII C del 16

Båten är 99% klar! Lite småfix och sen en rejäl fotosession!