Lignting struck

Vi fortsätter med mitt Lightningbygge. Det följde med en del tråkiga skarvar som jag behövde råda bukt med. Till detta använde jag flytande spackel och isopropanol. Dagens bästa tips för er som inte orkar slipa hårt spackel. Sen har jag byggt landställ, dom behövde också detaljeras.
BAC Lightning 1/32,EE Lightning 1/32